1

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ

ਅਥ ਪਖ੍ਯਾਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਲਿਖ੍ਯਤੇ

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ (ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ)

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ

ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰ

ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸ੍ਵੈਯੇ

ਸਬਦ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦

ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਮਾ

੩੩ ਸਵੈਯੇ

ਕਬ੍ਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ॥ਚੌਪਈ ॥

Sachkhoj.ca
  
ਸਚਖੋਜੁ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ :-
ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ (ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਨਜਾਣਪੁਣੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਪੈ ਗਏ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ (ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ) ਵਿਚੋਂ ਖੋਜ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ।

Dasam Granth Da Sach

Promote Your Page Too

Flag Counter